Periodieke medische keuring

Algemeen

Het brandweerwerk stelt bijzondere eisen aan de medische geschiktheid van de vrijwilliger. Regelmatige toetsing van de medische geschiktheid is noodzakelijk om de gezondheid en veiligheid van de brandweermedewerker en derden te beschermen. Brandweermensen ondergaan daarom periodiek een medische keuring: het PPMO.
De verplichte keuring is opgenomen in hoofdstuk 19a van de CAR-UWO en geldt voor zowel vrijwilligers als beroeps.

Geleidelijke uitrol PPMO

Het PPMO is ontwikkelt door het Coronel Instituut (verbonden aan de universiteit van Amsterdam) in opdracht van het LOGA. Per 1 januari 2011 is het PPMO opgenomen in de CAR-UWO. Het PPMO vervangt de oude keuringen. Dat betekent niet dat vanaf dat moment alle organisaties ook de oude testen direct vervangen door het PPMO. Het PPMO wordt geleidelijk ingevoerd. Het LOGA heeft afgesproken het PPMO na een aantal jaar te evalueren. Mogelijk dat de test moet worden aangepast, bijvoorbeeld vanwege de wijziging van functies binnen het brandweervak.

Wetgeving in verband met de medische keuring

Er worden hoge eisen gesteld aan brandweerpersoneel, fysiek en emotioneel. Deze eisen zijn voor beroepskrachten en vrijwilligers hetzelfde: immers zij verrichten dezelfde werkzaamheden. Het Besluit personeel veiligheidsregio’s, dat per 1 oktober 2010 is ingevoerd, onderschrijft dit: er worden dezelfde eisen gesteld aan vrijwilligers en beroepskrachten. Het Besluit personeel veiligheidsregio's vervangt het Besluit brandweerpersoneel.