Eed en belofte

Sinds 2006 is het college verplicht om nieuw personeel een ambtseed of belofte af te laten nemen. Dit om bewust stil te staan bij de integriteit die bij de overheid hoog staat aangeschreven. De eed of belofte kan met een ceremonie worden afgelegd. De vormgeving van deze ceremonie wordt lokaal bepaald.