Werkingssfeer

Vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer zijn ambtenaren, omdat zij in openbare dienst werkzaam zijn. Daarom moet het college voor hen een rechtspositieregeling vaststellen. Dit staat in de Ambtenarenwet. Voor de vrijwilligers geldt een eigen rechtspositieregeling, die opgenomen is in hoofdstuk 19 van de CAR-UWO. De overige hoofdstukken van de CAR-UWO zijn niet van toepassing. Alle gemeenten zijn gehouden deze rechtspositieregeling toe te passen. De meeste veiligheidsregio’s volgen ook de rechtspositieregeling.