Informatie over de rechtspositie

Op verzoek verstrekt de werkgever kosteloos een exemplaar van de rechtspositieregeling aan de vrijwilliger. Ook de wijzigingen worden uitgereikt. Schriftelijke instructies moeten op een toegankelijke plaats ter inzage liggen of aan de vrijwilliger worden uitgereikt. Mondelinge instructies moeten op een behoorlijke wijze worden meegedeeld, zodat het zeker is dat de vrijwilliger er kennis van heeft genomen.