Overgangsrecht FLO

Het overgangsrecht FLO is per 1 januari 2006 in werking getreden. Onder het FLO-overgangsrecht vallen werknemers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie. De rechten en plichten voor deze werknemers staan beschreven in het FLO-handboek.

Het handboek treft u hier: Handboek FLO-overgangsrecht 2006 (2019)

 

UPDATE
Per 1 januari 2018 is het FLO-overgangsrecht 2018 in werking getreden, als gevolg van het in 2017 gesloten Reparatie akkoord FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Dit resulteert feitelijk in twee separate Regelingen FLO-overgangsrecht per 1 januari 2018:

  1. Een Regeling FLO-overgangsrecht 2006 voor een ieder die op 29 oktober 2016 inactief was.
  2. Een Regeling FLO-overgangsrecht 75% netto garantie (‘FLO-overgangsrecht 2018’) voor een ieder die op 29 oktober 2016 actief was.
    In maart 2019 is een geactualiseerd en herschreven versie van het huidige handboek FLO-overgangsrecht uitgebracht (versie 6).

Aanvullend zal er in de loop van 2019 / begin 2020 een apart handboek FLO-overgangsrecht 75% netto garantie verschijnen. Tussentijds worden aan werkgevers handreikingen gegeven.