CAR-UWO voor veiligheidsregio’s

Per 1 januari 2020 geldt voor het gemeentelijk personeel de Cao Gemeenten en niet meer de CAR-UWO. Voor de actuele tekst van de Cao verwijzen we u naar www.caogemeenten.nl 

Omdat de inwerkingtreding van de Wnra is uitgesteld voor veiligheidsregio’s, valt personeel van de veiligheidsregio’s nog niet onder de Cao Gemeenten respectievelijk Cao SGO maar onder het ‘oude systeem’ (de CAR-UWO). Mogelijk dat dit in de toekomst gaat veranderen.

Als gevolg van de oprichting van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) geldt per 1 januari 2022 de zogenaamde ‘CAR-UWO-Veiligheidsregio’s. De actuele tekst van die rechtspositie kunt u raadplegen op: www.wvsv.nl

Op deze website (car-uwo.nl) treft u nog de complete tekst van de CAR-UWO versie geldend tot en met 31 december 2021. Na deze datum is de tekst op deze site dus niet meer actueel.

Voor de actuele tekst van de rechtspositie van personeel veiligheidsregio’s zie: www.wvsv.nl > tabblad ‘Rechtspositie’.