Gemeentelijke arbeidsvoorwaarden in beeld

De CAR-UWO-site biedt u op een toegankelijke wijze informatie over de arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren.

Het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (CvA) maakt met de vakbonden ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en de CMHF afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentelijk personeel. Deze afspraken worden vastgelegd in de CAR-UWO: de arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten.

Deze site geeft op een eenvoudige wijze weer wat de op dit moment geldende rechtspositieregels zijn en hoe deze toegepast dienen te worden. Iedereen die zich wil verdiepen in de arbeidsvoorwaarden van gemeenteambtenaren kan daarvoor hier terecht.
Beleidsinhoudelijke informatie vindt u bij Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid op de VNG-site.

De complete tekst van de CAR-UWO vindt u onder het tabblad CAR-UWO integraal.